Jindřich Čermák, narozen 28. ledna 1976.

Po základní škole v Hostivici u Prahy nastoupil na SzeŠ v Českých Budějovicích, obor Veterinární prevence, kde roku 1995 zakončil maturitou s vyznamenáním.

Téhož roku odjel do Švýcarska na roční praktikum v zemědělství kombinované s několika týdny teoretické výuky a exkurzemi.

Po návratu v roce 1996 nastoupil jako vedoucí provozu na farmě firmy Agrotel se sídlem s Chrášťanech, ale již v následujícím roce mění obor a nastupuje do firmy Kolportér, kde od roku 1998 působí na pozici obchodního zástupce knižního velkoobchodu.

Tuto práci vykonává do současné doby, ačkoli firma Kolportér mezitím byla transformována na Kosmas.

S praktickou stránkou fotografie byl v kontaktu od dětství prostřednictvím otce, později vlastní hledání cesty, kontakty s několika fotokluby, z nichž hlavní posun nalezl v KFAŽ (Klub fotografů amatérů Žižkova). Později navštěvuje večerní kurzy pro pokročilé při Pražském Domě Fotografie, které lektoroval Miroslav Němeček.

Byl účastníkem několika ročníků dílen zaměřených na akt KontAKTfoto pořádaných chebskou galerií G4 a podobně zaměřené dílny Vladimíra Židlického v Bzenci.

Až do roku 2007 fotografuje na černobílý film, v posledních čtyřech letech výhradně na velký formát negativu.

Digitální fotografii se věnuje od svého nástupu na ITF.

Roku 2007 je přijat na ITF, kde absolvuje tři ročníky bakalářského studia, ale v roce 2011 školu opouští, aniž by ji dokončil.

Od roku 2010 působil jako asistent Petra Velkoborského na několika workshopech ve Slavonicích a v Lednici. Pomáhá lektorovat pravidelný fotografický kroužek v českobudějovickém domě U Beránka.

Sám od roku 2013 začal pořádat demonstrativní přednášky o technice velkoformátové, ale i digitální fotografie.

Členem a iniciátorem vzniku fotobuňky Ohnestrom, volného čtyřčlenného sdružení, které z principu zůstává věrno analogové velkoformátové fotografii, a jehož práce byly vystaveny v červnu 2011 v G4 v Chebu.

Na pravidelných zakázkách pracoval pro Českou triatlonovou asociaci a Sportgroup.cz (prostřednictvím agentury Sportimage.cz) a pro hudební festival Pacovský poledník.